Το Κέντρο αποτελεί μια επένδυση Υψηλής Τεχνολογίας και διαθέτει δύο πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές ελέγχου, μία για αυτοκίνητα μέχρι 3,5 τόνων και μία για μοτοποδήλατα, με δυναμικότητα 80 οχημάτων ανά ημέρα.

Τα δεδομένα ελέγχου διαβιβάζονται on-line στο υπουργείο μεταφορών με ψηφιακό τρόπο, ενώ το προσωπικό κατέχει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εκπαιδεύεται συνεχώς σε τεχνολογίες αιχμής σχετικές με την ασφάλεια του αυτοκινήτου.

Τα παραπάνω εξασφαλίζουν τον αδιάβλητο έλεγχο του οχήματος και καθιστούν τον ιδιοκτήτη – οδηγό του σίγουρο για την ασφάλειά του (αυτού και των συνεπιβατών του) κατά τις μετακινήσεις τους.

Συχνότητα

Ο Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων (ΚΤΕΟ) είναι υποχρεωτικός για όσα δίκυκλα είναι άνω των 50cc και συμπληρώνουν 4ετία από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος).

Στην συνέχεια ελέγχονται υποχρεωτικά κάθε δύο χρόνια (περιοδικός έλεγχος) με ανώτερο περιθώριο καθυστέρησης την μια εβδομάδα.

Ποινές

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμός και όταν διεξαχθεί επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος που προβλέπεται από την νομοθεσία ως ακολούθως:

Τεχνικός Έλεγχος Εκπρόθεσμος έως ένα μήνα Εκπρόθεσμος άνω του μήνα και μέχρι 6μήνες Εκπρόθεσμος  άνω των 6 μηνών
Δίκυκλα 10 Euro 20 Euro 41 Euro
* Στο ποσό δε συμπεριλαμβάνεται η νόμιμη προμήθεια 7%

Η μη διενέργεια Τεχνικού Ελέγχου του Οχήματός σας (ΚΤΕΟ) μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες αποτελεί τροχαία παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (άρθρο 86) και τιμωρείται με πρόστιμο 400 Euro από τις αρχές και αφαίρεση πινακίδων.

Η μη διενέργεια Τεχνικού Ελέγχου του Οχήματός σας (ΚΤΕΟ) μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες συνεπάγεται άρση της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ του οχήματος. (Ν.3897 αρθρο.41 παρ 7)