Το Κέντρο αποτελεί μια επένδυση Υψηλής Τεχνολογίας και διαθέτει δύο πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές ελέγχου, μία για αυτοκίνητα μέχρι 3,5 τόνων και μία για μοτοποδήλατα, με δυναμικότητα 80 οχημάτων ανά ημέρα.

Τα δεδομένα ελέγχου διαβιβάζονται on-line στο υπουργείο μεταφορών με ψηφιακό τρόπο, ενώ το προσωπικό κατέχει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εκπαιδεύεται συνεχώς σε τεχνολογίες αιχμής σχετικές με την ασφάλεια του αυτοκινήτου.

Τα παραπάνω εξασφαλίζουν τον αδιάβλητο έλεγχο του οχήματος και καθιστούν τον ιδιοκτήτη – οδηγό του σίγουρο για την ασφάλειά του (αυτού και των συνεπιβατών του) κατά τις μετακινήσεις τους.

Διαδικασία

Ο πελάτης κλείνει ραντεβού την ώρα και την ημέρα που τον εξυπηρετεί.

Κατά την έλευσή του οφείλει να έχει μαζί του:

  • Την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
  • Τον προηγούμενο έλεγχο του ΚΤΕΟ
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα ή διαβατήριο
  • Επιπλέον ανάλογα
ΕΔΧ ταξι Εκπαιδευτικά
Βεβαίωση ΗΑΣ

Βεβαίωση ταξίμετρα

Αδεία λειτουργία Σχόλης

Υπ δήλωση βοηθ ποδοπλήκτρων

Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου ο πελάτης μπορεί να κληθεί να προσέλθει στο χώρο ελέγχου με την συνοδεία ελεγκτή για την υπόδειξη κάποιων ευπαθών σημείων ασφαλείας του οχήματός του.

Στο τέλος του ελέγχου πληροφορείται για την κατάσταση του οχήματός του και την επόμενη ημερομηνία επίσκεψης του.

Συχνότητα

Ο Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων (ΚΤΕΟ) είναι υποχρεωτικός για όλα τα οχήματα που συμπληρώνουν 4ετία από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος).

Στην συνέχεια ελέγχονται υποχρεωτικά όλα τα ΦΙΧ κάθε δύο χρόνια (περιοδικός έλεγχος) με ανώτερο περιθώριο καθυστέρησης την μια εβδομάδα. Εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, εκπαιδευτικά και ΕΔΧ (ταξί).

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) συμπεριλαμβάνεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που εκδίδεται και ισχύει για ένα (1) έτος, οπότε το αυτοκίνητο πρέπει να προσέλθει για έλεγχο ΚΕΚ και έκδοση νέας κάρτας. Εξαιρουνται τα ΕΔΧ (ταξι) κάθε εξι μηνες.

Ποινές

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμός και όταν διεξαχθεί επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος που προβλέπεται από την νομοθεσία ως ακολούθως:

Τεχνικός Έλεγχος Εκπρόθεσμος έως ένα μήνα Εκπρόθεσμος άνω του μήνα και μέχρι 6μήνες Εκπρόθεσμος  άνω των 6 μηνών
Επιβατικά ΔΧ 15 Euro 31 Euro 62 Euro
Εκπαιδευτικά 15 Euro 31 Euro 62 Euro
Φορτηγά ΙΧ 20 Euro 39 Euro 78 Euro
Νεκροφόρες 18 Euro 37 Euro 73 Euro
Φορτηγά ΔΧ 20 Euro 39 Euro 78 Euro
Ασθενοφόρα

Τροχόσπιτα

21 Euro 42 Euro 85 Euro
* Στο ποσό δε συμπεριλαμβάνεται η νόμιμη προμήθεια 7%

συνεπάγεται άρση της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ του οχήματος. (Ν.3897 αρθρο.41 παρ 7)