Ραντεβού Online

Ώρες Λειτουργίας

Καθημερινές: 08:00 – 16:00

Σάββατο: 08:00 – 16:00

Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τοποθεσία

Ι.ΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε.
172 χλμ. Αθηνών – Πατρών (διασταύρωση ΑΙΓΙΟΥ – Θέση Ρυάκια),
ΤΚ 25003 ΑΙΓΙΟ

Λάβετε Οδηγίες

Γραμμή Επικοινωνίας

26910 81111

τηλ. Κέντρο: 10600

Δείτε τις προσφορές που ισχύουν για το ΚΤΕΟ ΑΙΓΙΟΥ

Υπηρεσίες

Τεχνικός Έλεγχος ΜΟΤO

Περάστε τη μηχανή σας ΚΤΕΟ.

Περισσότερα →

Προτεραιότητά μας η ασφάλειά σας

Τεχνικός Έλεγχος ΑUTO

Περάστε το αυτοκίνητό σας ΚΤΕΟ.

Περισσότερα →

Προτεραιότητά μας η ασφάλειά σας

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Εκδώστε Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων για το όχημά σας.

Περισσότερα →

Για την εξασφάλιση ενός καθαρότερου περιβάλλοντος!

Τεχνικός Έλεγχος Φορτηγών

Περάστε το φορτηγό σας ΚΤΕΟ.

Περισσότερα →

Ετήσιος τεχνικός έλεγχος βαρέων οχημάτων.

Γιατί να μας επιλέξετε;

Ι.ΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε.

Το ΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις Νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αρχή λειτουργίας του έχει την διενέργεια αδιάβλητων ελέγχων βασισμένων σε υψηλά ποιοτικά πρότυπα, την συχνή και άρτια εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού του, την υποδειγματική εξυπηρέτηση με γνώμονα την ασφάλεια και τον χρόνο του πολίτη σε ένα σύγχρονο και πολιτισμένο περιβάλλον.

Είναι Αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με «αριθμό εξουσιοδότησης 129», Ισότιμο με τα Δημόσια ΚΤΕΟ και Διαπιστευμένο μέχρι το 2013 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) στην εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών η διοίκηση αποφάσισε η μετάβαση από την διαπίστευση του ΚΤΕΟ σε πιστοποίηση να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή και των δυο προτύπων (ΙSO 9001 και ISO 17020) για το έτος 2012. Πλέον η ποιότητα των υπηρεσιών του ΚΤΕΟ διασφαλίζεται με εφαρμογή και πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΙSO 9001.

Συχνές ερωτήσεις

 • Πόσο συχνά περνάμε ΚΤΕΟ;

  Ο Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων (ΚΤΕΟ) είναι υποχρεωτικός για όσα οχήματα, αυτοκίνητα και δίκυκλα άνω των 50cc, συμπληρώνουν 4ετία από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος). Στην συνέχεια ελέγχονται υποχρεωτικά κάθε δύο χρόνια (περιοδικός έλεγχος) με ανώτερο περιθώριο καθυστέρησης την μια εβδομάδα. Για τα φορτηγά ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι ετήσιος.

 • Τι γίνεται εάν αργήσω να περάσω ΚΤΕΟ;

  Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμός και όταν διεξαχθεί επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος που προβλέπεται από την νομοθεσία ως ακολούθως:

  Δίκυκλα Επιβατικά ΙΧ Φορτηγά ΙΧ
  Τεχνικός Έλεγχος Εκπρόθεσμος έως ένα μήνα 10,00 Euro 16,00 Euro 21,00 Euro
  Εκπρόθεσμος άνω του μήνα και μέχρι 6μήνε 20,00 Euro 33,00 Euro 42,00 Euro
  Εκπρόθεσμος άνω των 6 μηνών 41,00 Euro 70,00 Euro 85,00 Euro

  * Στο ποσό δε συμπεριλαμβάνεται η νόμιμη προμήθεια 7%

  Η μη διενέργεια Τεχνικού Ελέγχου του Οχήματός σας (ΚΤΕΟ) μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες αποτελεί τροχαία παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (άρθρο 86) και τιμωρείται με πρόστιμο 400 Euro από τις αρχές και αφαίρεση πινακίδων.

 • Ποια διαδικασία ακολοθείται;

  Ο πελάτης κλείνει ραντεβού την ώρα και την ημέρα που τον εξυπηρετεί. Κατά την έλευσή του οφείλει να έχει μαζί του:

  •  Την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
  •  Τον προηγούμενο έλεγχο του ΚΤΕΟ
  •  Ταυτότητα ή δίπλωμα ή διαβατήριο

  Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου ο πελάτης μπορεί να κληθεί να προσέλθει στο χώρο ελέγχου με την συνοδεία ελεγκτή για την υπόδειξη κάποιων ευπαθών σημείων ασφαλείας του οχήματός του. Στο τέλος του ελέγχου πληροφορείται για την κατάσταση του οχήματός του και την επόμενη ημερομηνία επίσκεψης του.

 • Δικαιολογητικά τεχνικού ελέγχου

  ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
  3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα 

   

  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων:

  Εκπαιδευτικά

  1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός από τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)
  2. Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (πεντάλ) (μόνο για τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)

  Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί)

  1. Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ)
  2. Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (cb)
  3. Βεβαίωση ταξιμέτρου (εκτός αν υπάρχει ειδικό αυτοκόλλητο σήμα επί της συσκευής)

  Οχήματα προς Ταξινόμηση (ανάριθμα)

  1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
  2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
  3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)
 • Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)

  Για την έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, απαιτείται να προσκομίσετε μόνο την άδεια κυκλοφορίας.

  Προθεσμίες ΚΕΚ

  Η υποχρέωση για έκδοση Κ.Ε.Κ. στα παρακάτω οχήματα είναι:

  • Επιβατικά Ι.Χ: 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο.
  • Επιβατικά Δ.Χ: 6 μήνες μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε 6 μήνες.
  • Εκπαιδευτικά Ι.Χ: 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο.
  • Ασθενοφόρα: 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο.
  • Νεκροφόρες: 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο.
  • Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα: 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο.
  • Φορτηγά έως 3,5 τόνους μεικτό βάρος: 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο.

  * Το δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) επέχει και θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) για τα ως άνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα (N.3897/2010, ΦΕΚ 208Α).

  ** Το αρχικό πρόστιμο της τροχαίας για κυκλοφορία χωρίς ισχύουσα ΚΕΚ κυμαίνεται από 35 € έως και 200 €, ανάλογα με τους εκπεμπόμενους ρύπους που θα βεβαιώσει το κινητό κλιμάκιο. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να ακυρωθεί η ισχύουσα ΚΕΚ σε περίπτωση που δεν επαληθευτούν οι αναγραφόμενες μετρήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας