Το Κέντρο αποτελεί μια επένδυση Υψηλής Τεχνολογίας και διαθέτει δύο πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές ελέγχου, μία για αυτοκίνητα μέχρι 3,5 τόνων και μία για μοτοποδήλατα, με δυναμικότητα 80 οχημάτων ανά ημέρα.

Τα δεδομένα ελέγχου διαβιβάζονται on-line στο υπουργείο μεταφορών με ψηφιακό τρόπο, ενώ το προσωπικό κατέχει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εκπαιδεύεται συνεχώς σε τεχνολογίες αιχμής σχετικές με την ασφάλεια του αυτοκινήτου.

Τα παραπάνω εξασφαλίζουν τον αδιάβλητο έλεγχο του οχήματος και καθιστούν τον ιδιοκτήτη – οδηγό του σίγουρο για την ασφάλειά του (αυτού και των συνεπιβατών του) κατά τις μετακινήσεις τους.

Συχνότητα

Ο Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων (ΚΤΕΟ) είναι υποχρεωτικός για όλα τα οχήματα, που συμπληρώνουν 4ετία από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος).

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) συμπεριλαμβάνεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που εκδίδεται και ισχύει για ένα (1) έτος, οπότε το αυτοκίνητο πρέπει να προσέλθει για έλεγχο ΚΕΚ και έκδοση νέας κάρτας.

Διαδικασία

Ο πελάτης κλείνει ραντεβού την ώρα και την ημέρα που τον εξυπηρετεί.

Κατά την έλευσή του οφείλει να έχει μαζί του:

  • Την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
  • Τον προηγούμενο έλεγχο του ΚΤΕΟ
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα ή διαβατήριο

Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου ο πελάτης μπορεί να κληθεί να προσέλθει στο χώρο ελέγχου με την συνοδεία ελεγκτή για την υπόδειξη κάποιων ευπαθών σημείων ασφαλείας του οχήματός του.

Στο τέλος του ελέγχου πληροφορείται για την κατάσταση του οχήματός του και την επόμενη ημερομηνία επίσκεψης του.

Ποινές

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμός και όταν διεξαχθεί επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος που προβλέπεται από την νομοθεσία ως ακολούθως:

Τεχνικός Έλεγχος Εκπρόθεσμος έως ένα μήνα Εκπρόθεσμος άνω του μήνα και μέχρι 6μήνες Εκπρόθεσμος  άνω των 6 μηνών
Επιβατικά ΙΧ 16 Euro 33 Euro 65 Euro
* Στο ποσό δε συμπεριλαμβάνεται η νόμιμη προμήθεια 7%

Η μη διενέργεια Τεχνικού Ελέγχου του Οχήματός σας (ΚΤΕΟ) μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες αποτελεί τροχαία παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (άρθρο 86) και τιμωρείται με πρόστιμο 400 Euro από τις αρχές και αφαίρεση πινακίδων.

Η μη διενέργεια Τεχνικού Ελέγχου του Οχήματός σας (ΚΤΕΟ) μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες συνεπάγεται άρση της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ του οχήματος. (Ν.3897 αρθρο.41 παρ 7)