Η Εταιρία – Ι.ΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. 

Η Εταιρία Ι.ΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. . ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002 και δραστηριοποιήθηκε με την λειτουργία του πρώτου ιδιωτικού ΚΤΕΟ στο ΑΙΓΙΟ τον Σεπτέμβριο του 2005 ακολουθώντας τον θεσμοθετημένο νόμο 2963 (Νοέμβριος 2001 ) που προέβλεπε ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ε., προκειμένου να βελτιωθεί η μέχρι τότε επικρατούσα κατάσταση στον χώρο.

Ο Φορέας μας λειτουργεί με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών βασισμένων σε Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφάλεια των μετακινήσεων, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την οικονομία στην τσέπη του πολίτη – χρήστη του αυτοκινήτου γιατί η έγκαιρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων στην λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός από την ασφάλεια, εξοικονομεί και χρήματα.

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε η υποδομή ώστε να εξασφαλιστούν συνεχώς αυξανόμενες νέες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της αποκέντρωσης σε έναν νομό με έντονο δημογραφικό πρόβλημα και χαμηλή απασχόληση.