Η Εταιρία – Ι.ΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. 

Η Εταιρία Ι.ΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002 και δραστηριοποιήθηκε με την λειτουργία του πρώτου ιδιωτικού ΚΤΕΟ στο ΑΙΓΙΟ τον Σεπτέμβριο του 2005 ακολουθώντας τον θεσμοθετημένο νόμο 2963 (Νοέμβριος 2001 ) που προέβλεπε ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ε., προκειμένου να βελτιωθεί η μέχρι τότε επικρατούσα κατάσταση στον χώρο.

Ο Φορέας μας λειτουργεί με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών βασισμένων σε Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφάλεια των μετακινήσεων, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την οικονομία στην τσέπη του πολίτη – χρήστη του αυτοκινήτου γιατί η έγκαιρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων στην λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός από την ασφάλεια, εξοικονομεί και χρήματα.

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε η υποδομή ώστε να εξασφαλιστούν συνεχώς αυξανόμενες νέες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της αποκέντρωσης σε έναν νομό με έντονο δημογραφικό πρόβλημα και χαμηλή απασχόληση.