Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις παρακαλείστε να κλείνετε το ραντεβού σας έως τις 15:00

Ο τεχνικός έλεγχος των βαρέων οχημάτων είναι υποχρεωτικός και πρέπει να διενεργείται:

– Κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος)

– Κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Διαδικασία τεχνικού ελέγχου φορτηγού

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των βαρέων οχημάτων διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. 19111/192 της 26.03.2019

Στάδια τεχνικού ελέγχου

Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε.

 • Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού
 • Παραδίδετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για διεκπεραίωση
 • Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
 • Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά
 • Ο ελεγκτής επικολλά το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα και… έχετε τελειώσει.

Έλεγχος καυσαερίων – Οπτικός έλεγχος

Ελέγχονται :

 • τα καυσαέρια του οχήματος
 • ο αριθμός πλαισίου
 • ο αριθμός μηχανής
 • το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά)
 • τα ελαστικά

Έλεγχος στην αυτόματη γραμμή

Ελέγχονται :

 • η σύγκλιση – απόκλιση της πορείας του οχήματος
 • η απόδοση του συστήματος πέδησης και στάθμευσης
 • τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους

Οπτικός έλεγχος στον λάκκο κατόπτευσης

Ελέγχονται:

 • Το σύστημα διεύθυνσης
 • Το σύστημα ανάρτησης
 • Το σύστημα μετάδοσης κίνησης
 • Το σύστημα πέδησης (εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων, ταμπούρα-δίσκοι, φυσούνες αέρα, βαλβίδες, αεροφυλάκια)
 • Οι οξειδώσεις του αμαξώματος και του πλαισίου

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.