Η ημερίδα έγινε με σκοπό τον συντονισμό και την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων, η λειτουργία…

Στην διάρκειά της πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα το σύστημα τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων “ Common Rail Denso”…